Om oss

Krossvoll Kino er ein dugnadsbasert kino som viser film ein gong i veka. Kinoprogrammet vert annonsert på denne heimesida , ved utsending av sms, på kinoen si facebookside og på kinotavle ved Krossvoll.

Krossvoll Kino viste film fyrste gong i 1949. Kinosalen står i original stand og har ikkje gått gjennom noko form for ombygging sidan ungdomshuset vart bygd i 1905. Innvendig er det skifta stolar ein gong, i 2003. Kinoen viser som alle andre kinoar i norge: digital film. Digital film kom på kinoen i 2010.

Kinosalen:

Flat sal med 108 sitteplassar. Medrekna benkane langs sideveggenane er 180 personar maks på ein filmframsyning.

Krossvoll Kino er ein dugnadsbasert kino. Me er totalt 8 stk som fordelar oppgåvene som skal utførast. Sidan desember 2000 er det Ingvald Aarsand som har vore kinosjef. Ynskjer du og vera med på kinodrifta som kinomaskinist eller billettør tek du kontakt med kinoen på tlf 46 94 91 89 eller på mail krossvoll.kino@lofthus.no
Kinoen visar film kvar sundag med visingar kl 1730 og/eller kl 2000. Me kan også visa film andre dagar om filmsjåarane ynskjer dette – då kan du ta kontakt med kinoen om du har forslag.

Feirer du eller nokon du kjenner bursdag og vil ha ein filmframsyning i forbindelse med feiringa hjelper me deg gjerne med det.