Aldersgrenser

Det er medietilsynet i norge som til ei kvar tid set grensene for korleis aldersgrensene skal vera på kinoane i heile landet, inkludert Krossvoll Kino.

På kinoen har me eit ansvar for å fylgja opp desse reglane. Ved brot kan me mista retten til å driva kino. Alle som brukar kinoen må difor visa respekt for dei grensene som er sette. Det fins unntak for sette grenser om føresett er med dei som er for unge på kino. Ved å klikka på linken nedanfor kan du setja deg inn i reglane.

Les meir om kva aldersgrenser me har her : Dette er aldersgrensene.

Ta kontakt med kinoen om du har spm om aldersgrenser 🙂

Kinosjef Ingvald Aarsand