Prisar

Billettprisen på kinoen er 80,- (inkl moms) pr sete.

Ved premierar , Den store kinodagen og andre spesielle visningar kan billettprisen variera noko.