Prisar

Billettprisen på kinoen er 90,- (inkl moms) pr sete.

Ved premierar og andre spesielle visningar kan billettprisen variera noko.